American Cemetery Luxembourg (Lux)

Entry Luxembourg Cemetery......

 

Deze begraafplaats, die een oppervlakte van 20 hectare bestrijkt, is gelegen in een open plek in het bos, omzoomd door sparren, beuken, eiken en andere boomsoorten. De begraafplaats is een van de veertien permanente WO II begraafplaatsen die op buitenlandse bodem aangelegd zijn. Het terrein werd op 10 september 1944 bevrijd door de Amerikaanse 5e Pantserdivisie.

Op 29 december 1944 werd hier een tijdelijk militair kerkhof gevestigd. Vrij gebruik van het terrein als permanente begraafplaats werd voor altijd verleend door de regering van het Groothertogdom, waarbij geen enkele kosten of belastingen betaald hoeven te worden. Later liet de Luxemburgse regering een parkeerterrein bij de begraafplaats aanleggen.

Algemene plattegrond Aan de noordoostelijke rand van de begraafplaats staat de grote smeedijzeren toegangspoort, waarvan elk segment meer dan een ton weegt. De toegangspoort is voorzien van vergulde laurierkransen, de onderscheiding voor moed in de oudheid. Boven de massieve stenen pilaren torenen adelaars van verguld brons uit. Op elke pilaar is een groep van 13 sterren in reliŽf aangebracht, deze dertien sterren staan voor de oorspronkelijke dertien staten. Een kort en breed pad leidt vanaf de toegangspoort, via het bezoekersgebouw, naar het herdenkingsmonument waar het pad kruist met het ronde pad dat om de kapel heen loopt. Hier is een geplaveid terras, dat door middel van een lange bronzen balustrade is gescheiden van het grafveld.

Het herdenkingsmonument bestaat uit een grote, zuilvormige, vierkante kapel van steen, staande op een podium, dat men via twee trappen bereikt, en uit een terras dat uitkijkt over het grafveld. Op het terras staan twee zuilen en twee bronzen standers met routekaarten. De zuilen zijn op de ene zijde bekleed met overzichtskaarten van militaire operaties, en op de andere zijde met stenen platen die de namen vermelden van soldaten die in het gebied vermist zijn. De zes routekaarten beschrijven bet wereldwijde verloop van de oorlog. In het granieten plaveisel in het midden van het herdenkingsterras bevindt zich een inscriptie in bronzen letters, afkomstig uit de inzegening van de Roll of Honor door Generaal Eisenhower in St. Paul's kathedraal in London.

De kapel, opgetrokken uit witte Valore-steen afkomstig uit het Franse Jura-gebergte, rijst 15 meter uit boven het podium. De oostgevel, zichtbaar vanaf de toegangspoort van de begraafplaats, draagt een diep reliŽf van de keerzijde van het zegel van de Verenigde Staten van Amerika. Onder het zegel is een inscriptie aangebracht, die als volgt vertaald kan worden:

1941-1945 ** TER TROTSE NAGEDACHTENIS AAN DE VERRICHTINGEN VAN HAAR ZONEN EN ALS NEDERIG EERBETOON AAN HUN OFFERS, IS DIT HERDENKINGSMONUMENT DOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OPGERICHT.

De gevel aan de andere zijde bevat een diep reliŽf van het wapenschild van het Groothertogdom Luxemburg. Boven de ingang van de kapel, die men via een korte trap bereikt, bevindt zich een 7 meter hoog beeld van de Vredesengel, uitgehouwen uit Zweeds orchidee-rood graniet. De rechterhand wordt zegenend opgeheven, terwijl de linkerhand een lauriertak vasthoudt. Boven het beeld een duif tegen de achtergrond van een wolk. Elk van de acht panelen waaruit de kapeldeur bestaat, symboliseert een verschillende militaire deugd of eigenschap van een goed soldaat, namelijk Lichamelijke Gezondheid, Trouw, Bekwaamheid, Opofferingsgezindheid, Moed, Familiegevoel, Standvastigheid en Geloof. De binnenwanden van de kapel zijn van Hauteville Perlesteen uit het Franse Jura-gebergte. Tegen de noordelijke wand tegenover de ingang staat bet altaar van blauw Belgisch marmer, afkomstig uit het zuiden van BelgiŽ. Boven bet altaar bevindt zich een hoog en smal raam van gebrand glas, met daarin opgenomen de vijf insignes van de vijf belangrijkste Amerikaanse legeronderdelen die in het gebied actief waren. De vloer is gemaakt van vier verschillende marmersoorten uit ItaliŽ. In de vloer is een ronde bronzen plaat ingezet, met daarop de dertien sterren van het zegel van de Verenigde Staten van Amerika, omkranst door bladeren van de eik, pijnboom en laurier. Het plafond wordt gevormd door een kleurrijk mozaÔek, waarop de heilige geest wordt afgebeeld als een duif op een wolk die door vier engelen vastgehouden wordt. de zuilen op de buitengevels van de twee rechthoekige zuilen op het terras staan inscripties van de naam, rang, organisatie, en status bij betreding van de militaire dienst, van 371 vermiste soldaten van de Amerikaanse land- en luchtmacht. Deze mannen, van wie de lichamelijke overschotten ofwel nooit gevonden ofwel nooit geÔdentificeerd zijn, waren afkomstig uit 42 Amerikaanse staten en uit het district Colombia. Een asterisk (*) geeft personen aan die naderhand wel geÔdentificeerd zijn. Op elke zuil staat boven de namen de volgende inscriptie (vertaald):

HIER STAAN GESCHREVEN DE NAMEN VAN AMERIKANEN DIE HUN LEVEN GAVEN IN DIENST VAN HUN LAND EN DIE IN ONBEKENDE GRAVEN RUSTEN.

Een grote overzichtskaart van militaire operaties, uitgekerft en opgebouwd uit verschillende soorten graniet, is in de binnengevel van elke zuil geplaatst. De westelijke zuil bevat een overzichtskaart van militaire operaties in West-Europa, vanaf de inval in NormandiŽ tot aan bet einde van de oorlog. De oostelijke zuil bevat een overzichtskaart van de campagnes in de Ardennen en in het Rijnland, waaronder het Ardennenoffensief, de daarop volgende gevechten om de westoever van de Rijn vrij te maken, en de oversteek van de Rijn bij Oppenheim. Aan weerszijden van de overzichtskaarten worden in het Engels en Frans toelichting gegeven.

Het grafveld herbergt de stoffelijke overschotten van 5.076 gesneuvelde Amerikaanse militairen, onder wie een vrouwelijke hospik, die hun leven lieten in dienst van hun vaderland. Deze roemrijke gesneuvelden waren afkomstig uit de 50 Amerikaanse staten en uit het district Columbia. In 22 gevallen rusten twee broers zij aan zij in belendende graven. 101 grafstenen markeren de graven van de "onbekenden", wier stoffelijke overschotten niet geÔdentificeerd konden worden. Schachten van wit marmer, met daarboven een davidster, markeren de graven van 118 soldaten van bet joodse geloof, terwijl de andere graven voorzien zijn van marmeren kruizen. De grafstenen staan op negen verzorgde graspercelen. De percelen worden gescheiden door twee promenades die straalsgewijs vanaf het herdenkingsmonument lopen, en door twee kruiselings lopende paden. Twee vlaggenmasten kijken voor het herdenkingsmonument uit over het grafveld. Omhoog staan de vlaggenmasten bij bet graf van generaal George S. Patton jr. Elke straalsgewijs lopende promenade bevat twee fonteinen, die bestaan uit een zuil van Valore-steen. die uitkijkt over drie waterbassins van verschillende hoogte. Hoog aan de voorzijde bevindt zich een bronzen zeeschelp, van waaruit water in de bassins stroomt. Bronzen dolfijnen en schildpadden sieren de bassins op en symboliseren respectievelijk de Opstanding en het Eeuwige Leven.

De groenvoorziening: De begraafplaats ligt in een open plek in bet bos, omringd door sparren, beuken, eiken en andere boomsoorten die in bet bos voorkomen. Thujas- en haagdoornheggen staan langs de muren vlakbij de ingang van de begraafplaats. Het bezoekersgebouw wordt bedekt door wilde wingerd. Binnen de omheining van de begraafplaats staan grote rododendronstruiken. Een beukenheg en een brede strook dwergmispel omringen de kapel, die aan beide zijden geflankeerd wordt door omvangrijke Japanse hulst. Onder bet terras verbindt een perk laaggroeiende taxus en dwergmispel de twee vlaggenmasten. Rozenknoppen verfraaien de promenades.

De architecten van de begraafplaats en het herdenkingsmonument zijn Keally en Patterson uit de stad New York. De landschapsarchitect is Alfred Geiffert jr., eveneens afkomstig uit New York. De beelden van de Vredesengel, alsmede de deuren van de kapel, zijn ontworpen door Leo Friedlander uit White Plains, in de staat New York. Het raam van gebrand glas in de kapel, alsmede de massief bronzen verlichtingsornamenten, het mozaÔek en de overzichtskaart van de militaire operaties zijn een ontwerp van Allyn Cox, eveneens uit New York. De bouw van de begraafplaats en het herdenkingsmonument werden in 1960 voltooid. De inwijdingsceremonie werd gehouden op 4 juli 1960.

 

George S. Patton Jr. "Commander Third Army"

 

 

 

 

Top