German Cemetery Düsseldorf (D)

 

Tijdens de eerste maanden van de oorlog bleef het in Düsseldorf nog relatief rustig. Vanaf mei 1940 waren er de eerste luchtaanvallen, waarbij slechts een relatief klein aantal bommen vielen en het aantal doden en gewonden gering waren. Eerst in 1942 namen de aanvallen toe, waarbij hele vloten van bommenwerpers werden ingezet om Düsseldorf te bombarderen. Een van de zwaarste bombardement vond plaats in de nacht van 1 augustus 1942 over Düsseldorf, vooral in de zuidelijke districten, Friedrichstadt en het centrum van de stad werden zwaar getroffen. Daarbij vielen ongeveer 290 doden en meer dan 1.000 gewonden. Een andere aanval op 10 november 1942 trof de oude stad en het centrum met 132 doden en 550 gewonden. Andere belangrijke aanvallen op Düsseldorf waren op 27 januari 1943,12 juni 1943, 22 april 1944 en op 24 april 1944 .... gevolg enkele duizenden doden. Al met al werden er ongeveer 243 aanvallen geteld op Düsseldorf, waarbij 5863 burgers werden gedood.  De mate van destructie, vooral in de binnenstad was uitzonderlijk hoog. Van de 176.000 woningen was meer dan de helft, ongeveer 92.000 vernietigd. Alle drie de Rijn bruggen, waaronder een spoorwegbrug, talrijke wegen, dijken, en de afwatering werden grotendeels verwoest. De hoeveelheid puin werd geschat op ongeveer 10 miljoen kubieke meter. De bevolking bedroeg in 1939 nog ongeveer 540.000 inwoners, en op 17 april 1945 waren dit er nog maar 235.000. Dusseldorf was ook zeven weken front stad. Terwijl het linker-Rijnse gebied van Dusseldorf al op 2 maart 1945 werd bezet door de Amerikanen, werd het rechts-Rijnse gebied eerst op 17 april 1945 bezet door Amerikaanse troepen zonder enige vorm van gevechten.

 

Er bevinden zich in de Stadt Düsseldorf 26 begraafplaatsen/kerkhoven  waar soldaten en burgers liggen begraven die zijn omgekomen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog....  de volgende twee heb ik bezocht "Am Nord Friedhof" "Am Sud Friedhof"

Op de Nord Friedhof van Düsseldorf is een Duits ereveld met 3857 oorlogsgraven, allemaal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hier rusten naast Duitsers ook 178 Russen, 58 Polen, 30 Nederlanders en 156 slachtoffers van andere nationaliteiten. Op de begraafplaats is overigens ook een groot ereveld met 1531 Duitse oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog

 

Op de Süd Friedhof van Düsseldorf zijn twee Duitse erevelden met totaal 1146 oorlogsgraven, 3 uit WWI en 1143 uit WWII

Hier rusten naast 1114 Duitsers ook 13 Nederlanders, 7 Polen en 9 slachtoffers van andere nationaliteiten.

 

Top